Lê Hồng Anh
GV.TSLê Hồng Anh
Phó Trưởng phòng, Trưởng bộ môn, Đảng ủy viên Khoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Trưởng khoa
Họ và tên Lê Hồng Anh
Đơn vị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Khoa Công nghệ Thông tin, Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Khoa học máy tính, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục
Chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng bộ môn, Đảng ủy viên Khoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Trưởng khoa
Giới tính Nam
Địa chỉ Email lehonganh@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)