Phạm Văn Tuấn
GVC.TSPhạm Văn Tuấn
Phó Trưởng phòng phụ trách, Trưởng bộ môn, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Phạm Văn Tuấn
Đơn vị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Hội đồng Khoa, Bộ môn Địa chất Dầu khí, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục
Chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách, Trưởng bộ môn, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, UV Hội đồng Khoa
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024 37520009
Số điện thoại di động 0934388458
Địa chỉ Email phamvantuan@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Bộ môn Địa chất Dầu khí

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Anh Ngoc Le, Tuan Van Pham, Muoi Duy Nguven, Oanh Thi Tran, Ngan Thi Bui, Hoa Minh Nguyen, Characteristic of subsurface focused-fluid flow insedimentary basins from 3D seismic data, VIET - POL 2015, , 2015

2. Phan Tu Co and Pham Van Tuan, The possibility of applying Pollard method to the analysis of pressure build-up data in fractured basement reservoir of White Tiger Oilfield, Proceedings of the International Conference of Fractured Basement Reservoir II, Vung Tau, Vietnam 9/2008: Fractured Basement Reservoir, PetroVietnam 2008, 308-314, 2008

Bài báo hội nghị trường

1. Phạm Văn Tuấn, Quá trình thành đá và biến dạng trong tầng chứa Cát kết cổ màu đỏ Devon - Cacbon, mỏ dầu Buchan, Vương quốc Anh, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học “Thách thức của Địa chất dầu khí trong thăm dò và khai thác dầu khí”, Hà Nội, 206-222, 2017

2. Cù Xuân Bảo, Phạm Thị Thủy, John Sutherland, Bùi Hữu Phước, Bùi Thiệu Sơn, Nguyễn Anh Đức, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Long, Đinh Mạnh Quân, Tổ hợp các thiết bị địa vật lý giếng khoan trong ống chống theo dõi sự thay đổi độ bão hòa nước và động thái đáy giếng tại mỏ Tê Giác Trắng, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học “Thách thức của Địa chất dầu khí trong thăm dò và khai thác dầu khí”, Hà Nội, 148-162, 2017

3. Tuan Van Pham, Diagenesis including deformation in Old Red sandstone: Buchan Oifield, North Sea, UK, Workshop “Sedimentological studies and applications in petroleum exploration”. Hanoi University of Mining and Geology, , 2016