Lịch thi và danh sách phòng thi Học kỳ 2 đợt 2 lần 2 NH 2016-2017 (162HN.D2-L2)

07/08/2017

Lịch thi và danh sách phòng thi Học kỳ 2 đợt 2 lần 2 NH 2016-2017 (162HN.D2-L2)

Lịch thi và danh sách phòng thi Lần 1 Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (163HN L1HK phụ)

31/07/2017

Lịch thi và danh sách phòng thi Lần 1 Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (163HN L1HK phụ)

Kết quả phúc khảo các HP Khảo thí, Đợt 2 Lần 1, Học kỳ 2, 2016-2017 tại Hà Nội

11/07/2017

Kết quả phúc khảo các HP Khảo thí, Đợt 2 Lần 1, Học kỳ 2, 2016-2017 (danh sách đầy đủ).

Thông báo nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2 Đợt 2 Lần 1 NH 2016-2017

19/06/2017

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD nhận đơn phúc khảo HK 2 Đợt 2 lần 1 NH 2016-2017 từ ngày 19/6 đến ngày 26/6/2017 (Các HP trong DS đính kèm) Hạn cuối nhận đơn phúc khảo các học phần khảo thí còn lại: 17h, ngày 04/7/2017

DANH SÁCH SINH VIÊN PHÚC KHẢO HK 2 ĐỢT 2 LẦN 1 NH 2016-2017

03/07/2017

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN PHÚC KHẢO HK 2 ĐỢT 2 LẦN 1 NH 2016-2017