Số 39/MĐC-KT&ĐBCLGD

31/08/2017

Về việc thông báo khảo thí đào tạo sau đại học

Số 361/TB-MĐC

31/08/2017

Thông báo kết luận Hội nghị về công tác khảo thí NH 2016-2017

Kết quả phúc khảo kỳ thi Lần 1, Học kỳ 3, năm học 2016-2017

24/08/2017

Kết quả phúc khảo kỳ thi Lần 1, Học kỳ 3, năm học 2016-2017

Danh sách SV đăng ký thi bổ sung Lần 2 đợt 2 HK 2 NH 2016-2017

10/08/2017

Danh sách SV đăng ký thi bổ sung Lần 2 đợt 2 HK 2 NH 2016-2017

Lịch thi và Danh sách phòng thi Học kỳ 2 Đợt 2 lần 2 NH 2016-2017 (162HN_D2_L2 cập nhật ngày 08/08/2017)

08/08/2017

Lịch thi và Danh sách phòng thi Học kỳ 2 Đợt 2 lần 2 NH 2016-2017 (162HN_D2_L2 cập nhật ngày 08/08/2017)