DANH SÁCH SINH VIÊN PHÚC KHẢO HK 2 ĐỢT 2 LẦN 1 NH 2016-2017

03/07/2017

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN PHÚC KHẢO HK 2 ĐỢT 2 LẦN 1 NH 2016-2017

Thông báo Danh sách phòng thi và Lịch thi kết thúc học phần Sau đại học khóa 34 tại Hà Nội

30/06/2017

Thông báo Danh sách phòng thi và Lịch thi kết thúc học phần Sau đại học khóa 34 tại Hà Nội

Lịch thi và Danh sách phòng thi Học kỳ 2, đợt 2, lần 1 NH 2016 - 2017

17/05/2017

Thông báo lịch thi và Danh sách phòng thi Học kỳ 2, đợt 2 lần 1 NH 2016 - 2017

Thông báo Lịch thi lại và Danh sách phòng thi Học kỳ II năm học 2016 - 2017 (162HN_D1_L2)

04/05/2017

Lịch thi lại và Danh sách phòng thi Học kỳ II năm học 2016 - 2017 (162HN_D1_L2)

khảo thí

18/04/2017

Mẫu đơn của sinh viên

Phần mềm kiểm tra nội dung file dữ liệu ngân hàng câu hỏi

24/03/2017

Phần mềm kiểm tra nội dung file dữ liệu ngân hàng câu hỏi