Lịch thi Lần 1 Đợt 2 Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

30/05/2019

Lịch thi Lần 1 Đợt 2 Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo Lịch thi Lần 1 Đợt 2 Học kỳ 2 Năm học 2018-2019 (182HN_D2_L1). Lịch thi bắt đầu từ ngày 6/6/2019 để tạo điều kiện cho 1 số sinh viên năm cuối kịp bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

File đính kèm