Lịch thi của 25 SV bị trùng lịch thi vào Tiết 4 Ngày 11/01/2020 Học kỳ 1, đợt 2 năm học 2019-2020

20/12/2019

Qua rà soát dữ liệu, Kỳ thi kết thúc học phần HK1 Đợt 2 NH2019-2020 có 25 SV bị trùng lịch thi vào Tiết 4 Ngày 11/01/2020. Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục đã sắp xếp để 25 em sinh viên thuộc diện này được thi sớm hơn, vào Tiết 7 Ngày 10/01/2019 tại Phòng D402 (file kèm theo).

File đính kèm