Lịch thi Học kỳ 2, năm học 2019-2020

17/06/2020

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo Lịch thi Học kỳ 2 Năm học 2019-2020 (kèm theo). Lịch thi và Danh sách phòng thi đã công bố trên Edusoft Web. Để giúp sinh viên có thêm không gian tự học, ôn thi và phục vụ cho sinh viên năm cuối bảo vệ ĐATN, Phòng ĐBCL dành riêng 10 phòng học: A203 – A206; D202 – D204; D302 – D304 trong suốt kỳ thi.

File đính kèm