(Thay thế) Lịch thi học kỳ phụ NH2020-2021; email CBCT; nộp đề thi TNOL

28/07/2021

Phòng ĐBCLGD kính gửi các đơn vị và các thầy cô Lịch thi thay thế do bản trước bị lỗi cấu hình sức chứa Phòng thi TNOL. Xin bỏ bản cũ và thống nhất chỉ dùng bản này.

File đính kèm