Lịch thi Học kỳ 1_Đợt 2 (21K1B) năm học 2021-2022

13/12/2021

 

Kính đề nghị BCN Khoa, BCN Bộ môn, 

1) Phổ biến Lịch thi và Quyết định 774/QĐ-MĐC (Quy định về thi trực tuyến) tới toàn thể Giảng viên và Sinh viên có liên quan;  

Lưu ý:  

i) Với hình thức thi TNOL/TLOL, GV và SV có thể vào thi thử theo đường link huongdanthi.humg.edu.vn từ ngày 20/12/2021; 

ii) Các SV không đủ điều kiện dự thi (do thiếu thiết bị hoặc các trường hợp bất khả kháng) thì đăng ký hoãn thi theo đường link: https://forms.gle/NGsHdVoRb8pfCBUE7 

iii) Các bộ môn gửi đề thi và đáp án vào email của phòng ĐBCLGD trước 17h ngày 18/12/2021, theo địa chỉ khaothi@humg.edu.vn

2) Phân công cán bộ coi thi (điền email HUMG của CBCT vào cột cuối cùng của file lịch thi); Khoa tập hợp và gửi vào email của phòng ĐBCLGD trước 17h ngày 16/12/2021, theo địa chỉ khaothi@humg.edu.vn

3) Đôn đốc các CBCT khẩn trương gửi bổ sung Tài liệu phòng thi đợt thi Học kỳ 1_Đợt 1 (21K1A) năm học 2021-2022  vào địa chỉ email theo quy định, để phục vụ công tác Kiểm định chất lượng. 

File đính kèm