Danh sách sinh viên thi bổ sung học kỳ 22K1A (Năm học 2022-2023)

16/12/2022

Phòng ĐBCLGD gửi các em sinh viên đã có đơn xin hoãn thi của học kỳ 22K1A. Các em qua phòng F1.07 gặp thầy Ngô Thái Vinh để xếp vào lịch thi ghép. Thời gian liên hệ từ ngày 19-21/12/2022. 

File đính kèm