Thông báo lại: Kết quả phúc khảo 202A và K65 đợt 2

13/05/2021

Do sơ xuất Phòng Hành chính tổng hợp đã nhập sai lệch danh sách sinh viên thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí phúc khảo tại Bộ phận một cửa dẫn đến danh sách đăng tải điểm phúc khảo có sai sót.

Quý phòng xin gửi lời xin lỗi tới các em sinh viên và đính chính lại danh sách dưới đây

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tải về tại đây