Danh sách SV xin hoãn thi hoặc Gặp sự cố phòng thi HK2 NH2020-2021

09/07/2021

Kính gửi Ban chủ nhiệm các khoa,

Kính gửi Ban chủ nhiêm các bộ môn,

Kính gửi các thầy cô giảng viên và sinh viên,

 

Trên cơ sở tổng hợp dữ liệu kỳ thi trực tuyến vừa qua, Phòng ĐBCLGD xin gửi tới tất cả các thầy cô và các em sinh viên Danh sách sinh viên đã có đơn xin hoãn thi hoặc gặp sự cố trong phòng thi.

 

Đề nghị các thầy cô và các em sinh viên rà soát, kiểm tra thông tin và gửi phản hồi (nếu có) về địa chỉ khaothi@humg.edu.vn trước 15h00 Thứ sáu ngày 9/7/2021. Trên cơ sở Dữ liệu Xin hoãn thi và Sự cố phòng thi, Nhà trường sẽ sớm ra thông báo Kế hoạch tổ chức thi, Lịch thi bổ sung của Học kỳ 2.

 

Đối với các học phần thi TNOL, kính đề nghị BCN các bộ môn tập hợp Danh sách cấm thi sinh viên trong quá trình học tập (nếu có) và gửi về địa chỉ khaothi@humg.edu.vn trước 15h00 Thứ sáu ngày 9/7/2021.

Tải về tại đây