Thông báo nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2 và Học kỳ phụ năm học 2020 - 2021

01/10/2021

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020 - 2021. Thời hạn đăng ký kể từ 0h00 ngày 01/10/2021 đến 17h00 ngày 08/10/2021. 

Sinh viên dùng tài khoản email của Nhà trường cấp, điền ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ONLINE theo https://forms.gle/MgMmMSVkzvRR1Pot9  

Lưu ý: Học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020 - 2021 chỉ phúc khảo các môn thi TNOL/TLL 

 

Lệ phí phúc khảo 50.000đồng/1 bài thi 

Sinh viên nộp tiền: 

  1. Tên tài khoản: Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
  2. Địa chỉ: Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội    
  3. Số tài khoản (VNĐ): 2151 0000 006 942 
  4. Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam - Chi nhánh cầu Giấy 

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp, các Khoa, Bộ môn và giảng viên để hoàn thành việc chấm bài, trả kết quả online sau khi đóng link đăng ký 01 tuần.