Lịch thi Học kỳ 1_Đợt 1 (HK1A) Năm học 2021-2022

10/10/2021

 Phòng Đảm bảo Chất lượng Giáo dục trân trọng gửi tới các em sinh viên,

1) Lịch thi Học kỳ 1_Đợt 1 (HK1A) năm học 2021-2022;
2) Quyết định 774/QĐ-MĐC (Quy định về thi kết thúc học phần trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid-19) ngày 20/9/2021, thay thế cho QĐ 397/QĐ-MĐC ngày 21/5/2021.

Các em lưu ý một số vấn đề sau:

1) Cần đọc kỹ nội dung Quyết định 774/QĐ-MĐC để thực hiện; 
2) Cần thực hiện thi theo đúng lịch thi và theo hướng dẫn của CBCT;
3) Đường link xin hoãn thi (do không đủ thiết bị dự thi hoặc do các trường hợp bất khả kháng khác): https://forms.gle/NGsHdVoRb8pfCBUE7 (áp dụng cho tất cả các đợt thi trực tuyến);
4) Đường link thi thử đối với hình thức thi Trắc nghiệm online và Tự luận online: huongdanthi.humg.edu.vn.

 https://forms.gle/NGsHdVoRb8pfCBUE7

 

Trân trọng thông báo!

P. ĐBCL.

Tải về tại đây