Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo Học kỳ 1A năm học 2021 - 2022.

03/11/2021

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo Học kỳ 1A năm học 2021 - 2022. Thời hạn đăng ký kể từ 0h00 ngày 03/11/2021 đến 17h00 ngày 14/11/2021. 

Sinh viên dùng tài khoản email của Nhà trường cấp, điền ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ONLINE theo https://forms.gle/MgMmMSVkzvRR1Pot9  

Lưu ý: Học kỳ 1A năm học 2021 - 2022 chỉ phúc khảo các môn thi TNOL/TLLO và TLL 

 

Lệ phí phúc khảo 50.000đồng/1 bài thi 

Sinh viên nộp tiền theo địa chỉ sau: 

  1. Tên tài khoản: Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
  2. Địa chỉ: Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội    
  3. Số tài khoản (VNĐ): 2151 0000 006 942 
  4. Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam - Chi nhánh cầu Giấy 

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ phối hợp với các Khoa, Bộ môn và giảng viên để hoàn thành việc chấm bài, trả kết quả online sau khi đóng link đăng ký 01 tuần. 

Tải về tại đây