Thông báo nhận đơn phúc phảo Học kỳ 1A, Năm học 2022-2023

02/11/2022

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo nhận đơn phúc khảo HK1A, Năm học 2022 - 2023.
Thời hạn đăng ký; Từ ngày 02/11/2022 đến hết ngày 20/11/2022
Sinh viên dùng tài khoản email của Nhà trường cấp, tải mẫu đơn phúc khảo trên trang web của nhà trường và thực hiện nộp theo đường link: https://bophanmotcua.humg.edu.vn/
Lệ phí phúc khảo 50.000đồng/1 bài thi Sinh viên nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản, cụ thể như sau:
Tên tài khoản: Trường Đại học Mỏ - Địa chất Địa chỉ: Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội Số tài khoản (VNĐ): 2151 0000 006 942
Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam - Chi nhánh cầu Giấy Nội dung chuyển khoản: "MSSV_PHUCKHAO21K1A_HỌ TÊN VD: 1921060123_PHUCKHAO21K1A_NGUYEN VAN A Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp, các Khoa, Bộ môn và giảng viên để hoàn thành việc chấm bài, trả kết quả online sau khi đóng link đăng ký 01 tuần.