Thông báo nhận đơn Phúc khảo học kỳ 23K1B (K68) năm học 2023-2024 VÀ Gia hạn nhận đơn phúc khảo HK 23K1B (K64-K67)

26/01/2024

Thông báo nhận đơn Phúc khảo học kỳ 23K1B (K68) năm học 2023-2024 Và gia hạn nhận đơn phúc khảo HK 23K1B (K64-K67)

11/01/2024

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo nhận đơn phúc khảo Học kỳ 23K1B (K68) năm học 2023-2024 và gia hạn đối với K64-K67

Thời hạn đăng ký; Từ ngày 29/01/2024 đến hết ngày 02/02/2024
Sinh viên dùng tài khoản email của Nhà trường cấp, tải mẫu đơn phúc khảo trên trang web của nhà trường và thực hiện nộp theo đường link: https://bophanmotcua.humg.edu.vn/
Lệ phí phúc khảo 50.000đồng/1 bài thi Sinh viên nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản, cụ thể như sau:
Tên tài khoản: Trường Đại học Mỏ - Địa chất Địa chỉ: Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội Số tài khoản (VNĐ): 2151 0000 006 942

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam - Chi nhánh cầu Giấy Nội dung chuyển khoản: "MSSV_PHUCKHAO23K1B_HỌ TÊN Ví dụ: 1921060123_PHUCKHAO23K1B_NGUYEN VAN A Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp, các Khoa, Bộ môn và giảng viên để hoàn thành việc chấm bài, trả kết quả online sau khi đóng link đăng ký 01 tuần.

Lưu ý: Sinh viên nộp đơn phúc khảo gửi kèm theo biên lai giao dịch chuyển tiền lệ phí phúc khảo