Thông báo nhận đơn phúc khảo HK1 đợt 2 NH(2020 - 2021) Của khóa 61,62,63 và khóa 64

18/01/2021

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo Học kỳ 1 đợt 2 năm học 2020 – 2021 của các khóa 61,62,63 và khóa 64 từ 8h00 thứ 3 ngày 19/01/2021 đến 17h00 thứ 3 ngày 26/01/2021. Sinh viên nộp đơn phúc khảo hoặc đơn kiến nghị xem xét, kiểm tra điểm tại Bộ phận một cửa Trường Đại học Mỏ - Địa chất tầng 1 nhà C12 tầng. Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp, các Khoa, Bộ môn và giảng viên để hoàn thành việc chấm bài, trả kết quả phúc khảo cho các em sinh viên. Lưu ý: - Mẫu đơn phúc khảo: http://humg.edu.vn/mot-cua/Pages/home.aspx?ItemID=3 - Các đơn đề nghị xem xét về điểm thi chỉ được giải quyết trong thời gian nhận đơn phúc khảo.