Kết quả phúc khảo kỳ thi đợt 1, lần 1, Học kỳ 1, NH 2017-2018 (Đợt 1 + Đợt 2)

04/12/2017

Kết quả phúc khảo các học phần khảo thí đợt 1, học kỳ 1, năm học 2017-2018

  1. ĐỢT 1. Chi tiết kết quả xem tại đây (CẬP NHẬT ĐẾN 18.00, 05/12/2017)
  2. ĐỢT 2. Chi tiết kết quả xem tại đây (CẬP NHẬT ĐẾN 18.00, 07/12/2017)

Danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật....