Lịch thi và Danh sách phòng thi kết thúc học phần Đợt 2 Học kỳ I năm học 2017-2018 (Bổ sung cho các nhóm chưa được xếp lịch thi)

08/01/2018

Tải về tại đây