Lịch thi lần 2, học kỳ 2, năm học 2016-2017 các học phần giáo dục quốc phòng

28/10/2017

Lịch thi Lần 2, Học kỳ 2, Năm học 2016-2017 các học phần giáo dục quốc phòng (đăng ký bổ sung).

Ngày 03/11/2017, tiết 4, tại phòng D202.

Chi tiết danh sách phòng thi xem file đính kèm.

 

 

File đính kèm