Thông báo nhận đơn phúc khảo HK1 đợt 2 NH(2020 - 2021) Của khóa 61,62,63 và khóa 64

18/01/2021

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo Học kỳ 1 đợt 2 năm học 2020 – 2021 của các khóa 61,62,63 và khóa 64 từ 8h00 thứ 3 ngày 19/01/2021 đến 17h00 thứ 3 ngày 26/01/2021. Sinh viên nộp đơn phúc khảo hoặc đơn kiến nghị xem xét, kiểm tra điểm tại Bộ phận một cửa Trường Đại học Mỏ - Địa chất tầng 1 nhà C12 tầng. Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp, các Khoa, Bộ môn và giảng viên để hoàn thành việc chấm bài, trả kết quả phúc khảo cho các em sinh viên. Lưu ý: - Mẫu đơn phúc khảo: http://humg.edu.vn/mot-cua/Pages/home.aspx?ItemID=3 - Các đơn đề nghị xem xét về điểm thi chỉ được giải quyết trong thời gian nhận đơn phúc khảo.

Kết quả chấm bài phúc khảo Học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

11/08/2020

Thông báo kết quả chấm bài phúc khảo học kỳ 2, năm học 2019-2020 (đợt 1 và đợt 2)

TB số 365/MĐC-ĐBCL vv chấm bài, cập nhật điểm, hoàn thoàn học phí HK2 năm học 2019-2020

24/07/2020

Thông báo số 365/MĐC-ĐBCL vv chấm bài, cập nhật điểm, hoàn thoàn học phí HK2 năm học 2019-2020