Kết quả phúc khảo kỳ thi đợt 2 lần 1 học kỳ 2, năm học 2017-2018

18/07/2018

Kết quả phúc khảo kỳ thi đợt 2 lần 1 học kỳ 2, năm học 2017-2018

Thông báo nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2, đợt 2, lần 1 năm học 2017 - 2018 (Đối với các HP đã lên điểm)

03/07/2018

Thông báo nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2, đợt 2, lần 1 năm học 2017 - 2018 từ ngày 8h00, ngày 03/7/2018 đến 17h ngày 06/7/2018 (Các học phần đã lên điểm ở danh sách kèm theo)

Kết quả phúc khảo kỳ thi lần 2, đợt 1, học kỳ 1, 2017-2018

02/03/2018

Kết quả phúc khảo kỳ thi lần 2, đợt 1, học kỳ 1, 2017-2018

Kết quả phúc khảo kỳ thi đợt 2, lần 1, học kỳ 1, năm học 2017-2018

01/03/2018

Kết quả phúc khảo kỳ thi đợt 2, lần 1, học kỳ 1, năm học 2017-2018 (các HP trong danh sách chưa có điểm phúc khảo sẽ tiếp tục được cập nhật..)