Kết quả phúc khảo kỳ thi lần 2, đợt 1, học kỳ 1, 2017-2018

02/03/2018

Kết quả phúc khảo kỳ thi lần 2, đợt 1, học kỳ 1, 2017-2018

Kết quả phúc khảo kỳ thi đợt 2, lần 1, học kỳ 1, năm học 2017-2018

01/03/2018

Kết quả phúc khảo kỳ thi đợt 2, lần 1, học kỳ 1, năm học 2017-2018 (các HP trong danh sách chưa có điểm phúc khảo sẽ tiếp tục được cập nhật..)

Lich thi và Danh sách phòng thi Học kỳ 1 đợt 2 lần 1 năm học 2017-2018 (171HN-D2-L1)

02/01/2018

Lich thi và Danh sách phòng thi Học kỳ 1 đợt 2 lần 1 năm học 2017-2018