Công văn số 454/MĐC-ĐBCL vv Kế hoạch tổng thể chuẩn bị cho KSCT đánh giá ngoài 04 CTĐT

05/09/2020

Thực hiện kế hoạch ĐBCL năm học 2019-2020, Nhà trường đã hoàn thành công tác TĐG và triển khai công tác ĐGN 04 CTĐT các ngành: KT Mỏ, KT Tuyển khoáng, KT Trắc địa - Bản đồ và KT Dầu khí

Công văn số 437/MĐC-ĐBCL về việc kế hoạch chuẩn bị KSSB 07 CTĐT

24/08/2020

Công văn số 437/MĐC-ĐBCL về việc kế hoạch chuẩn bị Khảo sát sơ bộ 07 CTĐT các ngành: Kỹ thuật Mỏ; Kỹ thuật tuyển khoáng; Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ; Kỹ thuật Dầu khí; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Môi trường

Số 373/MĐC-ĐBCL vv tiếp tục lấy ý kiến góp ý cho báo cáo TĐG CTĐT

24/07/2020

Công văn Số 373/MĐC-ĐBCL vv tiếp tục lấy ý kiến góp ý cho báo cáo TĐG chương trình đào tạo

Số 298/TB-MĐC

24/07/2020

Thông báo kết luận cuộc họp về Tư vấn hoàn thiện Báo cáo Tự đánh giá ngày 8/6/2020

Thông báo số 277/MĐC-ĐBCL về việc hoàn thiện minh chứng và báo cáo TĐG

24/07/2020

Thông báo số 277/MĐC-ĐBCL về việc hoàn thiện minh chứng và báo cáo TĐG

Thông báo số 273/MĐC-ĐBCL về việc hoàn thiện minh chứng và báo cáo Tự đánh giá

24/07/2020

Thông báo số 273/MĐC-ĐBCL về việc hoàn thiện minh chứng và báo cáo Tự đánh giá 07 CTĐT

CV số 28-QĐ-HĐT ban hành Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

17/06/2020

CV số 28-QĐ-HĐT ban hành Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Mỏ - Địa chất đến năm 2030