Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiếp tục nằm trong TOP 10 trong bảng xếp hạng các trường đại học

31/07/2018

31.7.2018, Website Webometrics đã công bố bảng xếp hạng các trường đại học trên toàn thế giới.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất vinh dự tiếp tục duy trì vị trí của mình trong TOP 10 trường đại học tại Việt Nam, với vị trí số 9 cho tổng các tiêu chí đánh giá và vị trí số 7 về tiêu chí Sự xuất sắc trong Nghiên cứu khoa học (Excellence).

(Bảng xếp hạng tháng 8/2018 của Webometrics)

—————

Bảng xếp hạng Webometrics được thực hiện bởi một đơn vị nghiên cứu cấp quốc gia của Tây Ban Nha từ năm 2004. Mỗi năm 2 lần (tháng 1 và tháng 7), Webometrics đưa ra kết quả xếp hạng cho các trường đại học trên thế giới dựa trên 4 chỉ số đánh giá các thông số của trang web của các cơ sở giáo dục. 4 chỉ số gồm:

- Mức độ ảnh hưởng của Website (Impact): 50%

- Mức độ xuất hiện của website trên Internet (Presence): 05%

- Mức độ mở và phong phú của thông tin (Openess) : 10%

- Sự xuất sắc trong nghiên cứu khoa học (Excellence) - chỉ số Scholar: 35%

—————

Nguồn: http://www.webometrics.info/en/Asia/Vietnam, T8/2018