Thông báo nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2 Đợt 2 Lần 1 NH 2016-2017

19/06/2017

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD nhận đơn phúc khảo HK 2 Đợt 2 lần 1 NH 2016-2017 từ ngày 19/6 đến ngày 26/6/2017 (Các HP trong DS đính kèm) Hạn cuối nhận đơn phúc khảo các học phần khảo thí còn lại: 17h, ngày 04/7/2017


Hạn cuối nhận đơn phúc khảo các học phần khảo thí còn lại: 17h, ngày 04/7/2017

Tải về tại đây