Kết quả phúc khảo kỳ thi đợt 2, lần 1, học kỳ 1, năm học 2017-2018

01/03/2018

Kết quả phúc khảo kỳ thi đợt 2, lần 1, học kỳ 1, năm học 2017-2018 (các HP trong danh sách chưa có điểm phúc khảo sẽ tiếp tục được cập nhật..)

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi đợt 2, lần 1, học kỳ 1, năm học 2017-2018 (các HP trong danh sách chưa có điểm phúc khảo sẽ tiếp tục được cập nhật..)

 Xem tại đây