Lịch thi Học kỳ 2, năm học 2019-2020

17/06/2020

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo Lịch thi Học kỳ 2 Năm học 2019-2020 (kèm theo). Lịch thi và Danh sách phòng thi đã công bố trên Edusoft Web. Để giúp sinh viên có thêm không gian tự học, ôn thi và phục vụ cho sinh viên năm cuối bảo vệ ĐATN, Phòng ĐBCL dành riêng 10 phòng học: A203 – A206; D202 – D204; D302 – D304 trong suốt kỳ thi.

Xếp lịch thi bổ sung lần 2 Học kỳ 2 (182HN L2BS) Năm học 2018-2019

13/08/2019

Thông báo nội dung thi bổ sung lần 2