Lịch thi và Danh sách phòng thi Học kỳ II đợt 1 lần 1 năm học 2017-2018 (172HN-D1-L1)

27/03/2018

Lịch thi và Danh sách phòng thi Học kỳ II đợt 1 lần 1 năm học 2017-2018 (172HN-D1-L1)

Lịch thi và Danh sách phòng thi Học kỳ I đợt 2 - lần 2 Năm học 2017 - 2018

24/03/2018

Lịch thi và Danh sách phòng thi Học kỳ I đợt 2 - lần 2 Năm học 2017 - 2018

Lich thi và Danh sách phòng thi Học kỳ 1 đợt 2 lần 1 năm học 2017-2018 (171HN-D2-L1)

02/01/2018

Lich thi và Danh sách phòng thi Học kỳ 1 đợt 2 lần 1 năm học 2017-2018

Lịch thi và Danh sách phòng thi Học kỳ I Đợt 1 Lần 2 NH 2017-2018 (171HN-D1-L2)

08/12/2017

Lịch thi và Danh sách phòng thi Học kỳ I Đợt 1 Lần 2 NH 2017-2018 (171HN-D1-L2)