Thông báo nhận đơn phúc khảo

20/04/2017

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (Phòng F1.07 nhà F) tiếp tục nhận Đơn xin phúc khảo bài thi Lần 1 Đợt 1 Học kỳ II NH2016-2017 các học phần khảo thí đến 17h00 thứ 3 ngày 25/4/2017