Xếp lịch thi bổ sung lần 2 Học kỳ 2 (182HN L2BS) Năm học 2018-2019

13/08/2019

Thông báo nội dung thi bổ sung lần 2

CV số 28-QĐ-HĐT ban hành Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

17/06/2020

CV số 28-QĐ-HĐT ban hành Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Mỏ - Địa chất đến năm 2030

Sô 310a Thông báo Kết luận cuộc họp Triển khai Đánh giá ngoài ngày 15-6-2020

17/06/2020

Công văn Sô 310a về việc Thông báo Kết luận cuộc họp Triển khai Đánh giá ngoài ngày 15-6-2020

CV số 277/TB/MĐC VV hoàn thiện Minh chứng và Báo cáo Tự đánh giá

17/06/2020

Căn cứ vào Kế hoạch Tự đánh giá của 7 CTĐT, để hoàn thiện nội dung Báo cáo TĐG và các Minh chứng phục vụ công tác Đánh giá ngoài, Nhà trường mời TS Nguyễn Thị Thu Hương chuyên gia kiểm định chất lượng giáo dục về trường để trao đổi, tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho các nhóm phụ trách các tiêu chuẩn trong Báo cáo Tự đánh giá.

Lịch thi Học kỳ 2, năm học 2019-2020

17/06/2020

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo Lịch thi Học kỳ 2 Năm học 2019-2020 (kèm theo). Lịch thi và Danh sách phòng thi đã công bố trên Edusoft Web. Để giúp sinh viên có thêm không gian tự học, ôn thi và phục vụ cho sinh viên năm cuối bảo vệ ĐATN, Phòng ĐBCL dành riêng 10 phòng học: A203 – A206; D202 – D204; D302 – D304 trong suốt kỳ thi.