Thông báo nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2, đợt 1, lần 1 (172HN-D1-L1 Năm học 2017 - 2018)

24/04/2018

Thông báo nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2, đợt 1, lần 1 năm học 2017 - 2018 từ ngày 24/4/2018 đến 17h ngày 4/5/2018

Lịch thi và Danh sách phòng thi Học kỳ II đợt 1 lần 1 năm học 2017-2018 (172HN-D1-L1)

27/03/2018

Lịch thi và Danh sách phòng thi Học kỳ II đợt 1 lần 1 năm học 2017-2018 (172HN-D1-L1)

Lịch thi và Danh sách phòng thi Học kỳ I đợt 2 - lần 2 Năm học 2017 - 2018

24/03/2018

Lịch thi và Danh sách phòng thi Học kỳ I đợt 2 - lần 2 Năm học 2017 - 2018

Kết quả phúc khảo kỳ thi lần 2, đợt 1, học kỳ 1, 2017-2018

02/03/2018

Kết quả phúc khảo kỳ thi lần 2, đợt 1, học kỳ 1, 2017-2018

Thông báo nhận đơn phúc khảo của HK 1,đợt 1, lần 2 và HK 1, đợt 2, lần 1, NH 2017-2018

01/02/2018

Thông báo nhận đơn phúc khảo của HK 1,đợt 1, lần 2 và HK 1, đợt 2, lần 1, NH 2017-2018 từ ngày 29/02/2018 đến 17h ngày 05/02/2018

Kết quả phúc khảo kỳ thi đợt 2, lần 1, học kỳ 1, năm học 2017-2018

01/03/2018

Kết quả phúc khảo kỳ thi đợt 2, lần 1, học kỳ 1, năm học 2017-2018 (các HP trong danh sách chưa có điểm phúc khảo sẽ tiếp tục được cập nhật..)

Thông báo về các nhóm học phần chưa có lịch thi HK I đợt 2 lần 1 năm học 2017-2018

06/01/2018

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD thông báo về các nhóm học phần chưa có lịch thi HK I đợt 2 lần 1 năm học 2017-2018