Nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2 lần 2 và Học kỳ phụ năm học 2017 - 2018 (172HN_L2; 173HN_L1)

28/08/2018

Thông báo nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2 lần 2 và Học kỳ phụ năm học 2017 - 2018 (172HN_L2; 173HN_L1) từ ngày 8h00, ngày 29/8/2018 đến 17h ngày 6/9/2018 Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, F107 (Sử dụng Mẫu đơn phúc khảo) Nếu sinh viên có thắc mắc khác về điểm thi (chưa cập nhật điểm, ..) thì gửi đơn kiến nghị xem xét (sử dụng Mẫu đơn đề nghị). Lưu ý: Các đơn đề nghị xem xét về điểm chỉ được xem xét giải quyết trong thời gian nhận đơn phúc khảo

Tải về tại đây