Lịch thi và Danh sách phòng thi kết thúc học phần Học kỳ 1, lần 2 BỔ SUNG năm học 2018 - 2019 (181HN_L2_BỔ SUNG)

08/03/2019

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD thông báo Lịch thi và Danh sách Bổ sung thi kết thúc học phần Học kỳ 1, lần 2 năm học 2018 - 2019.

Lưu ý: Đối với một số học phần chưa đăng ký khảo thí, đồ án, thí nghiệm, thi thực hành trên máy không xếp phòng thi. Sinh viên chủ động liên hệ với các thầy cô để được bố trí lịch thi.

Tải về tại đây