Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2, lần 2 năm học 2018 - 2019

03/09/2019

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2, lần 2 năm học 2018 - 2019 từ 8h00 ngày 31/8/2019 đến 17h ngày 6/9/2019. Sinh viên nộp đơn phúc khảo hoặc đơn kiến nghị xem xét, kiểm tra điểm tại Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Nhà F, phòng 1.07. 

Lưu ý: - Sinh viên sử dụng mẫu đơn của Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục.

            - Chỉ nhận đơn phúc khảo và tiếp sinh viên vào các buổi chiều thứ 2, thứ 4 và thứ 6.

            - Các đơn đề nghị xem xét về điểm thi chỉ được giải quyết trong thời gian nhận đơn phúc khảo.

Các bài viết khác