Thông báo nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2, đợt 2, lần 1 Năm học 2018-2019

11/07/2019

Ngày 26/7 Phòng Đảm bảo chất lượng đã có kế hoạch xin phép được nghỉ, vì vậy Phòng tiếp tục nhận đơn phúc khảo đến hết 17h Thứ hai ngày 29/7/2019.

-----

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2, đợt 2, lần 1 năm học 2018 - 2019 từ 13h30 ngày 12/07/2019 đến 17h ngày 26/07/2019. Sinh viên nộp đơn phúc khảo hoặc đơn kiến nghị xem xét, kiểm tra điểm tại Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Nhà F, phòng 1.07. 

Lưu ý: - Sinh viên sử dụng mẫu đơn của Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục.

            - Chỉ nhận đơn phúc khảo và tiếp sinh viên vào các buổi chiều thứ 2, thứ 4 và thứ 6.

            - Các đơn đề nghị xem xét về điểm thi chỉ được giải quyết trong thời gian nhận đơn phúc khảo.

 

 

 

 

Tải về tại đây