Thông báo Lịch thi và Danh sách phòng thi Lần 1 Đợt 1 Học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

21/03/2019

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD thông báo Lịch thi và Danh sách phòng thi Lần 1 đợt 1 Học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (có cập nhật dữ liệu nợ học phí).

Lưu ý: đây là đợt thi của sinh viên các khóa K62-K60 được bố trí tại các giảng đường Khu A trong khi sinh viên các lớp K63 đang học tập tại khu A vẫn diễn ra bình thường. 

Tải về tại đây