Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục được công bố trong Quyết định 224/QĐ-MĐC ngày 08/03/2019 về Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.

15/07/2019

Tải về tại đây